Bioalten Pellet

   

    ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

    ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΦΡΑΣ

    ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΥΣΗ

ΜΟΝΟ 3,93 

Volcano Pellet

      ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

      ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΦΡΑΣ

      ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΥΣΗ

Volcano Briquttes

ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΦΡΑΣ

ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΥΣΗ